Gladsaxe Spillemandslaug 25 år

Historisk side

Spillemandslauget 2002

  

Et udvalg af de første aktive spillemænd
i Gladsaxe Spillemandslaug tilbage i 1977. 


På bas i baggrunden ses Johan Landin, Laugets
første Formand og en af initiativtagerne til 
laugets stiftelse.

Et Logo fra de tidlige dage i 70'erne.

Den første plakat/reklame for Aldershvile stævnet, der
hurtigt skulle vise sig at blive en tradition for 
Gladsaxe Spillemandslaug.

Årene igennem har dette stævne været ensbetydende
med en dejlig sommerdag i naturen med masser af
solskin, spil- og danseglæder.

Buskspil fra Aldershvilestævnet i 1984.

Gadespil i 1984

Gadespil i Fåborg 1992

Et billede fra opvarmnings spillet, der traditionen
tro foregår i Aldershvile Slotsruin.

Gladsaxe Spillemandslaug optræder ofte på offentlige
steder, som her på Højbro Plads i 1994.

Nu afdøde Algot, 102 år, tidligere Æresmedlem

Nu afdøde Erik Eriksson, 103 år, tidligere Æresmedlem

En typisk situation, hvor Gladsaxe Spillemandslaug
er ude og optræde ved et festligt engagement i et
indkøbscenter. Her Bangs Torv i Herlev 2001.

Laugets utrættelige formand Anita Bondy

Laugets utrættelige forspiller Mogens Tejstø